Virágné Nagy Éva

 

 

Iskolánkban kezdte pályafutását tanítójelöltként 1978-ban, azóta is, megszakítás nélkül tanít nálunk. Rákoscsabán közismert személyiség, a környéken lakók szeretik, tisztelik, mert megszállott tanító, minden gondolata a gyermekek körül forog. Kiváló képességekkel látja át a pedagógiai munkát, kerületünk elismert pedagógus egyénisége tanítóként, vezetőként egyaránt.

Az ünnepségen a kitüntetettek között

„Diplomája megszerzéséig napközis nevelői beosztást, majd osztálytanítói beosztást kapott. Mindegyik munkakörben nagyon hamar elismerést vívott ki magának. Tanítványit és kollégáit egyaránt képes a jobbra, a többre sarkallni. Ereje a személyes példamutatásban, következetességében van. Tanítási óráit oldottság, munka– és magatartási fegyelem, a felfedezés és alkotás öröme jellemzi. A képesség-fejlesztés kiváló mestere. Minden kis tanítványában megtalálja azt az értéket, amire építeni lehet. A matematikai képességek fejlesztéséhez kiváló érzéke van” írta egykor róla Molnár Jánosné igazgató.

1983 óta az alsó tagozat
munkaközösség-vezetője.

Az ünnepségen a kitüntetettek között

1994 augusztusa óta iskolánk alsó tagozatos igazgatóhelyettese.

Óriási munkát vállalt az iskola arculatának, nevelési koncepciójának kidolgozásában. Kollegáival, tanítványival, a tanítványok szüleivel kapcsolatát a kölcsönös bizalom és a családias légkör jellemzi.

Szigorúan, nagyon következetesen vezeti az alsó tagozat szakmai munkáját, szinte minden iskolai program szervezésében vezető szerepet vállal. Kollégáival ugyanakkor nagyon igazságos, semmit nem követel, amit Ő maga el nem végezne. Minden feladatban közösen dolgozik a tagozat

Az ezüstkereszt…

tanítóival, egy-egy bemutató előtt napokon keresztül, szinte együtt készül kollégájával, hogy bemutatója sikeres legyen, s szinte kifogyhatatlan a módszertani ötletekben.

Nagyon jó a kapcsolata diákjaival, az iskola minden gyermekét a legnagyobb részletességgel ismeri. A gyermekek szeretik, kedvéért, sokszor erőn felül is vállalkoznak egy-egy feladatra, versenyre. Fáradhatatlanul felkarol minden ötletet, minden kezdeményezésre nyitott, amivel a gyerekeknek örömet, sikerélményt okozhat, ugyanakkor számtalan fórumon síkraszállt a gyerekek túlterhelése ellen.

A szülők is nagyon szeretik. Rákoscsaba lokálpatrióta közösségében nehéz elismerést szerezni s ezt az elismerést következetességével, fantasztikus gyermekszeretetével vívta ki. Munkájáról így ír szülőként Kovácsné Guba Ibolya, aki valamikor tanítványa volt, most pedig az iskolaszék elnöke:

…és az oklevél

„Magam a 8. osztályt elvégezve egy iskolai táborozás alkalmával ismerkedtem meg az akkor pályakezdő Virágné Nagy Éva tanítónővel. Később a fiam osztályfőnöke lett, 1 – 2. osztályban tanította őt. Jelenleg a lányom osztályában igazgatóhelyettesként rajzot tanít.

Most az iskolaszék elnökeként 10 éve találkozhatok vele, s az intézmény belső életébe betekintve követhetem nyomon munkáját.

Virágné Nagy Éva hosszú éveken keresztül tanított első és második évfolyamon. Az iskolába lépéskor minden gyermeknek nagyon fontosak az első benyomások. Az első évek mindig meghatározzák a tanuláshoz, az iskolához való viszonyukat. Kis elsőseit mindig szelíden, halk szavúan fogadta, mosolygósan, nagy-nagy szeretettel bánt velük. Pedagógiai módszereivel az iskolába járást élménnyé tudta varázsolni, szava a gyerekek előtt, szinte „szent” volt. Tanítványai a mai napig szeretettel, tisztelettel beszélnek róla, csodálják őt, felnéznek rá. Fő nevelési eszköze soha nem a büntetés volt, hanem a dicséret. A gyermeki lélek természetes kíváncsiságát, lelkesedését használta fel, s használja ma is eszközül.

A fiam ma főiskolás, és a mai napig őriz egy képeslapot. Az első osztályban karácsonykor hozta haza, (minden gyermek hazavitt karácsonyra egy képeslapot), amelyet a karácsonyfa alatt adtak át a szülőknek, rajta az alábbi szöveg állt:

„ Kedves Szülők !

Máté sok örömet szerzett nekem szorgalmával ebben a tanévben s ezen az ünnepen ezt az örömet szeretném Önökkel megosztani.”

Az egész nevelőtestület őszinte örömmel fogadta a hírt a kitüntetésről. Ezúton is szívből gratulálunk neki e rendkívüli eseményhez!

Kelt: Budapest, 2005. szeptember 19.

Jurecz Emil

igazgató