Angol orientációs foglalkozások a sugárúti iskolában

 

Az angol orientációs foglalkozásokat iskolánk tehetséges tanulói számára szervezzük. Célja, hogy azok a gyerekek, akik kellően terhelhetők, és kellően érdeklődőek az angol nyelv és az angol kultúra iránt, emelt óraszámban tanulhassák a nyelvet.

Iskolánkban első osztálytól tanulhatnak angolt az érdeklődő gyerekek. Első és második osztályban szakkört szervezünk számukra heti 1 órában. Ez a tanóramennyiség elegendő ahhoz, hogy a gyermek megbarátkozzon a nyelvvel, s kiderüljön, hogy mekkora terhelést jelent számára az állandó elfoglaltság, és érdemes-e a továbbiakban – jóval magasabb szinten – folytatni a nyelvtanulást. A heti egy órás terhelés ugyanakkor még nem jelent akkora elfoglaltságot, hogy a gyermeket akadályozza más tárgyak tanulásában. Így a nyelvtanulás nem akadályozza abban, hogy elsajátítsa az alapokat, biztos tudása legyen, megtanuljon írni, olvasni, számolni. Ezekre a szakkörökre bármelyik tanuló jelentkezhet, s ha megterhelőnek találják a kisgyermek számára, ki is maradhatnak a foglalkozásról.

Az orientációs angol foglalkozásokra harmadik osztálytól nyílik lehetőség heti 2 órában. Itt már válogatás alapján kerülnek a gyerekek a csoportba, s a tanulás elsősorban beszédközpontú. A cél a nyelv – mint kommunikációs eszköz – alkalmazásának gyakorlása. A komolyabb mennyiségű írásbeliség csak ötödik osztálytól lép be.

Harmadik negyedik osztályban célunk, hogy valódi érdeklődést alakítsunk ki a tanulókban az angol nyelv és kultúra iránt. Ezen kívül fontosnak tartjuk, hogy érdeklődést felkeltő, kihívást jelentő és tréfás feladatok segítségével alakuljon ki a gyerekekben a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállás. Fokozatosan fejlesztjük a négy alapkészséget, kezdve a hallás utáni megértéstől és a beszédtől haladva az olvasás és az írás felé.

Az orientációs csoportok jelentősége abban áll, hogy a tanórák keretein belül a negyedik osztályban belépő heti 3 órás angol tantárgy heti + 2 órával kiegészül, így az itt tanuló gyerekek összesen heti öt órában tanulják a nyelvet, azaz minden nap van angolóra. A végső célunk, hogy nyolcadik osztályos korukra a jól tanuló diákok, sikeres Pitman nyelvvizsgát tegyenek.

Értékelés:

Először negyedik osztály év végén, majd ötödik osztálytól félévkor és év végén a tanulók haladásának átfogó felmérésére kerül sor. Célja, annak megállapítása, hogy az adott időszak során mennyit sikerült a tanulóknak elsajátítaniuk a tananyagból. A vizsga írásbeli és szóbeli feladatból áll. Ezáltal a tanulók is fokozatosan hozzászoknak a nyelvvizsgán tapasztalható megmérettetéshez. Az eredményt százalékban adjuk meg (a nyelvvizsgán is így adják meg; az eredményt 80 % felett sikeres), amely hasznos és objektív iránymutatásként szolgál a tanulók haladásával kapcsolatban a diákoknak, szülőknek és a tanároknak egyaránt.