Első csengetés

 

Leírás: Z:\Titkárság\Laci\sugarsuli02_OK2k.jpg

Szabadság Sugárúti Általános Iskola

1171 Budapest, Rákoscsaba, Szabadság sugárút 32.

Tel.: 258-27-51

Igazgató: Jurecz Emil

 

Az iskola bemutatása

 

Leírás: Z:\Titkárság\Laci\magunkrol_elemei\image001.jpg

Iskolánk a kerület egyik legkisebb iskolája. Rákoscsabán található, közel 360 gyermek „második otthona.”

1910–ben alapította Rákoscsaba önkormányzata. Maga az iskola régi, patinás épület, ahol az osztálytermek falai korábbi nemzedékek tradícióit sugározzák, hiszen diákjaink jelentős részének szülei, nagyszülei szintén ebbe az iskolába jártak valamikor. Nevelő-oktató munkánk 3 épületben zajlik. A központot a Szabadság sugárút 32-36. sz. alatti 11 tantermes régi és az új épületek alkotják, ahol a négy tantermen és a tornatermen kívül sportpálya, játszóudvar és szabadtéri színpad is a tanulók

Leírás: Z:\Titkárság\Laci\magunkrol_elemei\image003.jpg

rendelkezésére áll. Ezen kívül az iskolához tartozik még az Anna utcai kisépület, amelynek óvodát idéző 3 tantermében, első osztályosaink ismerkednek a betűvetés tudományával.

Környezetünk hagyományai és elvárásai meghatározóak intézményünk nevelő-oktató munkájában, így kiemelten fontos, hogy gyermekeink számára biztosított legyen a családias, nevelés centrikus légkör, ugyanakkor korszerű, a felnőtt élet mindennapjaiban használható ismereteket oktassunk. Ezért kiemelt szerepet kap a magyar, a matematika, az informatika és az angol nyelv oktatása, továbbá kiemelten fontos alapelv a szülőkkel együttműködő közös nevelés.

Leírás: Z:\Titkárság\Laci\magunkrol_elemei\image005.jpg

Tehetséges tanulóinknak alsó tagozaton, második osztálytól heti 1 órában, felső tagozaton heti 4 órában emeltszintű informatika oktatást szervezünk, ezen csoportok szorgalmas tanulói 6-8. osztályban nemzetközileg elismert ECDL vizsgát tesznek. Informatika

Leírás: Z:\Titkárság\Laci\magunkrol_elemei\image007.jpg

-oktatásunk nem a hagyományos számítástechnika-oktatást, hanem korszerű, az informatikát, mint tanulástechnikát alkalmazó, s a logikus gondolkodásra nevelő eszközt jelenti.

Szülői igény esetén 1 osztálytól heti 1, 3. osztályban heti 2 órában, 4. osztálytól 3 + 2 órában orientációs angol csoportokat szervezünk. Az orientációs csoportokban tanuló tehetséges gyermekeknek lehetőséget nyújtunk arra, hogy alapfokú vizsgát tehessenek. Természetesen emellett hagyományos nyelv oktatás is folyik iskolánkban.

 

Leírás: Z:\Titkárság\Laci\magunkrol_elemei\image009.jpg

Az iskola alapvető szolgáltatásai:

A törvénynek megfelelően szervezett oktatás, szükség esetén korrepetálás, felzárkóztatás, reggel fél 7-től ügyelet, napközis ellátás, menza, gyógytestnevelés, logopédia, fejlesztés, tehetséggondozás, mindennapos testnevelés valamint sport.

 Pedagógiai programunkban megfogalmazott alapelveink:

Pedagógiai elveink meghatározó alapja a közös nevelés, ezért a nyitottságnak, közös gondolkodásnak régi hagyományai vannak. Legfőbb célunk a nevelésközpontúság, az oktatásunkban, pedig nagy hangsúlyt fektetünk a tehetségek kibontakoztatására.

Leírás: Z:\Titkárság\Laci\magunkrol_elemei\image011.jpg

A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára különösen fontos feladata az iskolának az esélyegyenlőség, a felzárkóztatás biztosítása, ezért a korrepetáláson kívül oktató-nevelő munkánkat szakképzett, gyakorlott logopédus és fejlesztő pedagógus is segíti.

 

 

 

 

Szabadidős kínálatunk:

Leírás: Z:\Titkárság\Laci\magunkrol_elemei\image013.jpg

Nevelési céljaink megvalósításában fontos szerepe van a tanórán kívüli hasznos szabadidő-eltöltésnek.

Arra törekszünk, hogy minden gyermekben megtaláljuk azt a területet, amelyen a legjobbak a képességei. Az évek óta sikeres Tudományos Diák Kör (TDK) mozgalom a kimagasló tehetségeknek nyújt megmérettetési lehetőséget.

Kiemelt területként gondoskodunk a testi egészségről; a mozgás és a sport örömeit biztosítják sport szakköreink, tömegsport fog­lalkozásaink.

Tanórán kívül a következő lehetőségeket kínáljuk tanulóinknak:

·    angol nyelvtanfolyamok (kezdő és haladó szinten)

·    tehetséggondozó (reál, humán) szakkörök

·    rajz szakkör

·    színjátszó szakkör

·    környezetvédelmi szakkör

·    zenei előképző, hangszeres zene

·    énekkar

·    református, katolikus, baptista hitoktatás

·    úszás, korcsolya, lovaglás

·    természetjáró szakkör

·    rendszeres színház és múzeum látogatás.

Leírás: Z:\Titkárság\Laci\magunkrol_elemei\image015.jpg

Az iskolában folyó munkát kulturális-, tanulmányi versenyek helyezései, pályázatok eredményei fémjelzik. Jó eredményekkel büszkélkedhetünk évről évre matematika, rajz, anyanyelvi és sportversenyeken. Vers- és prózamondóink a kerületi dobogós helyezések mellett országos versenyek ezüst – és bronzérmeivel lepnek meg bennünket.

Jelentősnek tekintjük még az iskola keretein belül működő nemzetközi eredményekkel büszkélkedhető dzsúdó-szakosztályt. Itt tanulóink rendszeresen országos, és nemzetközi eredményeket érnek el. Eredményesen működő színjátszó szakköreink különböző kerületi rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések állandó résztvevői.

Beiskolázásunk minden évben 100%-os. Tavaly tanulóink 40%-a gimnáziumban, 58%-a szakközépiskolában (általában közgazdasági területen), illetve 2 % a szakképzésben tanul tovább.

Kapcsolat a szülőkkel

Pedagógiai munkánk csak akkor lehet eredményes, ha tanítványaink érdekében szorosan és gyümölcsözően tudunk együttműködni a szülőkkel. A szülői értekezleteken és fogadóórákon kívül nyílt órákat tartunk, fórumokat, ankétokat szervezünk.

Iskolakóstoló:

1998 óta az óvoda és iskola közötti átmenet megkönnyítésére –szülői, tanítói igényre – vezettük be az iskolakóstoló elnevezésű foglalkozásunkat leendő tanítványaink számára, melyet az idei tanévben is szeretnénk elindítani. Itt februártól májusig heti egy alkalommal, kétszer 25 percben sok játékkal, bábozással, verssel, rajzolással, sporttal fűszerezve ismerkedhetnek meg a gyerekek az iskola pedagógusaival, a környezettel, az iskola szokásrendjével és nem utolsósorban egymással, akik iskolánk jövendő diákjai lesznek. Ennek a lehetőségnek az előnyével indul a tanév: így szorongó, riadt szemű elsősök nincsenek, hiszen kedves ismerősök már szeptemberre a tanító nénik, az osztálytársak, s biztonságot nyújt az iskola épülete, a tanterem is.

Kedves Szülők!

Önök komoly, nehéz döntés előtt állnak. Most kell eldönteniük, hogy gyermekük az elkövetkező nyolc évre melyik iskolába járjon. Az a közösség, ahová gyermekük kerülni fog, egy egész életre meghatározó lehet. Reméljük, tájékoztatónkkal segíteni tudjuk Önöket döntésükben. Minden leírt szónál azonban fontosabb a személyes benyomás: látogassák meg iskolánkat akár egy séta, vagy az „iskolakóstoló” tanfolyam részvétele alkalmával!