Informatika orientáció képzés

A technikai csodákkal teli világunkban kétségtelenül hatalmas a számítógépek szerepe, már nem csak az irodai munkák során, hanem a hétköznapi életben is vitathatatlan az előnye. Az informatikával való megismerkedés napjainkra már szükségszerűvé vált azért, hogy kellő időben a megfelelő adatokhoz, tényekhez és információkhoz juthassunk hozzá, amelyek megkönnyíthetik munkánkat, életvitelünket és alapvetően befolyásolják azokat. Ebben a felkészítő munkákban óriási szerepe van az iskolának és az ott tanított informatikai és számítástechnikai ismereteknek.

Nem is oly rég még csak a futurisztikus, fantasztikus filmekben láthattunk videó-telefonálást, azonban ez már nem a jövő, hanem a jelen. Az internet megjelenése és rohamos terjedése, a szupergyors szélessávú kapcsolatok fejlődése lehetővé teszi számunkra, hogy a világ bármely pontjáról videó kapcsolatot létesítsünk bárkivel. A közösségi oldalak lehetővé teszik rég nem látott ismerőseink, barátaink felkutatását és a velük való kapcsolattartást. Azonban az internet és a számítógép „fegyver”, amelynek a helytelen használata komoly veszélyeket jelent a felhasználók számára. Ezért fontos, hogy mindenki felkészülten tudatában legyen azon kockázatoknak, amelyek megkönnyíthetik és meggátolhatják a számítógép előtt végzett tevékenységüket.

Iskolánk kiemelten kezeli az informatika oktatását és a számítógépek tudatos használatát, ezért indított informatika tagozatot. Az informatika nem csupán számítástechnikát foglalja magában, hanem nagy hangsúlyt fektet a média oktatására. Intézményünkben elsajátíthatják diákjaink a videó és állóképfelvételek csínját-bínját, hiszen napról napra ők örökítik meg iskolánk minden apró mozzanatát. Egy-egy megemlékezésen, színházi előadáson, vagy iskolai rendezvényen tanulóink készítik a felvételeket két videókamera és két nagyfelbontású digitális fényképezőgép segítségével. Ezeket a felvételeket a média szakkör keretében vághatják meg és alakíthatják saját tetszésüknek megfelelően, amelyeket az iskola honlapján közzé is teszünk.

Azonban az informatika orientációs képzés legfőbb célja, hogy 8. osztály év végére letegyék a ECDL (European Computer Driving Licence - Európai Számítógép-használói Jogosítvány) Start vizsgát, amely az informatikai írástudás nemzetközileg egységes bizonyítványa. Későbbi tanulmányaik során és a felnőtt életben hatalmas előnyt jelent számukra ez a tudás.

Már alsó évfolyamokban elkezdjük az informatika tanítását. Ezen időszakban a Comenius Logo megismerésére fektetünk nagy hangsúlyt, e program segítségével hozzuk a számítógépet – mint munkavégző eszközt – a gyermekek közelébe, persze a program által felkínált játékokat is használjuk. Három számítógép teremben folyik az oktatás 2 légkondicionált felsős és 1 alsós.

5. osztály első félévében egy mélyebb informatikai alapismereti oktatás történik, melynek segítségével megismerhetik a számítógépek legfontosabb részeit és működését. A második félévtől kezdődően az ECDL vizsga követelményeivel kiegészítve határozzuk meg tananyagunkat.

6. osztályban az első vizsga amelyet letesznek a tanulók a szövegszerkesztés,

7. osztályban az Internet és levelezés modul valamint az Operációs rendszerek.

8. osztályban azonban figyelemmel a tanulók továbbtanulására az első félévben a Prezentációkészítés modul vizsgát teszik le.

A négy modul vizsgáinak sikeres teljesítése után kapják meg az ECDL start kártyát, mely a továbbtanulásban is többletpontot ér. Tanulóink 92%-os sikeres vizsgamutatóval rendelkeznek. A vizsgák előtt próbavizsgán mérjük fel a tanulók tudását és csak ezután engedjük őket a hivatalos vizsgára.

A sikeres vizsgák végeztével a tagozatos tanulók a programozás és a táblázatkezelés világába kalandozhatnak el, amelyek szintén nélkülözhetetlenek a technikai csodákkal teli világunkban.