A Baccord – LOGic zeneoktatási program óriási előnye a hagyományos zeneoktatási módszerekkel szemben az, hogy már 3-4 éves kortól be tudja vezetni a gyerekeket a hangszeres zenei képzésbe. Mindez olyan kottaábrázolással történik, ami az óvodás korú gyermekek számára érthetővé teszi a kottaolvasást és a kottakép hangszeres megszólaltatását. Ez annak köszönhető, hogy a hangok olyan jelrendszerbe lettek kódolva, ami által az óvodás korú gyermekekkel nagyon egyszerűen lehet kommunikálni. Ami még nagyon praktikus ebben a módszerben az még az, hogy ezek a jelek követik a gyerekek érési folyamatait és aszerint alakul át a nekik legmegfelelőbb oktatási mechanizmussá, míg eléri a közismert kottázási formát. Amíg ez a folyamat zajlik, addig a gyerekek rengeteg előnyhöz jutnak a többiekhez képest.

 1. Korábban kezdik a hangszeres képzést.
 2. Nagyon sok játék és ötlet van a programban, ez azt eredményezi, hogy megszeretik a zenét.
 3. Sikerélményre tesznek szert, mert az ismert gyerekdalokat hangszeren (elsősorban szintetizátoron, de lehet még zongorán, xilofonon, harangjátékon…) el is játsszák.
 4.  Megtanulnak kottát olvasni.
 5. A jelrendszerbe a zeneelmélet alapjai, összefüggései lettek lekódolva, így a gyerekeknek olyan zenelogika épül be a fejükbe, ami kitörölhetetlen zenei alaptudást teremt meg a következő generáció számára.(Transzponálás, hangközök, hármashangzatok, skálák, összhangzattan.)
 6. Olyan gyerekek is tudnak zenei sikerélményhez jutni a program által, akik nem rendelkeznek jó zenei adottságokkal.

 

A Baccord – LOGic Zeneoktatási Program Tanterve

 

 1. Óvodás előkészítő: 3-4 éves korban játékokkal megismerteti a jelrendszert, és azokat hangszeren alkalmazza mind a 12 temperált hangon. Képességtől függően megtanít 2-5 hangból álló gyerekdalokat énekelve és azokat hangszeren eljátszani több hangnemben is. A jelölések: Két forma,- kör négyzet-. Három szín,- piros, kék, zöld-. Négy mennyiségeket tartalmazó dominó jel.
 2. Óvodás alapfok: 5-6 éves korban a mennyiség jelek átalakulnak számokká, 1-től 4-ig. Bővül a gyermekdalok repertoárja és egy mese segítségével, megismerteti a gyerekeknek az alapvető hangközöket. A gyermekek a dalokat itt már tanári segédlettel, szintetizátoros kísérettel játsszák, ami fejleszti a ritmus érzéküket.
 3. Iskolás alapfok: 7-8 éves korban megtanítja a gyerekeket 4-7 hangból álló ismert gyermekdalok – pl. Gryllus Vilmos dalok, gyermek slágerek- hangszeres játékára, kezdetben egy, később két kézzel, majd szintetizátoros zenei kísérettel is. Megtanítja a gyerekeket kottát olvasni- a módosító jelek alkalmazásával is-. Kialakul az ABC-s kottaolvasás és megtanítja az összes hármashanzatot, dúr, moll skálát és azok hangszeres alkalmazását valamint a hangnemek megállapítását. Segíti, gyakoroltatja és fejleszti mindezek meghallását.
 4. Iskolás középfok: 9-10 éves korban bevezeti a gyerekeket az összhangzattan és zeneszerzés gyönyörű világába. Megtanítja a hármashangzatok megfordításait és a négyeshangzatokat, majd azok megfordításait, a funkciókat és a harmóniák fűzéseit. Segít a gyerekeknek a dallamokhoz akkordokat és zenei kíséreteket szerkeszteni.
 5. Iskolás felsőfok: 11-14 éves korban elmélyíti, és továbbfejleszti az eddig tanultakat.

Balogh Gábor

zenetanár